શિક્ષણ સમાચાર

All Education related news

Latest શિક્ષણ સમાચાર News

GSEB શૈક્ષિણક વર્ષ 2023-24 માટે ઓનલાઈન વાર્ષિક નિરીક્ષણ એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો

GSEB શૈક્ષિણક વર્ષ 2023-24 માટે ઓનલાઈન વાર્ષિક નિરીક્ષણ એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો GSEB

P.Raval By P.Raval

ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળની પરીક્ષા પદ્ધતિને લઈ ધરખમ ફેરફાર

ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળની પરીક્ષા પદ્ધતિ પેપરલેસ કરાઇ, હવે ઉમેદવારો એ

P.Raval By P.Raval

ગુજરાત રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ દ્વારા શિક્ષક અભિરુચિ કસોટી (ઉચ્ચત્તર માધ્યમિક)-2023 મુખ્ય પરીક્ષાનું પરીણામનું જાહેર

આજરોજ ગુજરાત રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ દ્વારા શિક્ષક અભિરુચિ કસોટી (ઉચ્ચત્તર માધ્યમિક)-2023 મુખ્ય

P.Raval By P.Raval

Aadhar Card Date Of Birth : તમે આધાર કાર્ડમાં કેટલી વાર જન્મ તારીખ અપડેટ કરી શકો છો? જાણો આ નિયમો 

Aadhar Card Date of Birth Update : તમે તમારા આધાર કાર્ડની માહિતી

P.Raval By P.Raval

NEET Exam Latest News: પ્રવેશના નિયમોમાં કરાયો સૌથી મોટો ફેરફાર

NEET Exam Latest News:ધો.12માં બાયોલોજી ન હોય છતા પાછળથી બાયોલોજી વિષય પાસ

P.Raval By P.Raval

ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ, ગાંધીનગર વિવિધ સંવર્ગની ખાતાકીય પરીક્ષા અંગેની જાહેર સુચના

ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ દ્વારા વિવિધ ખાતાના વડાઓની કચેરીના કર્મચારીઓની વિવિધ

P.Raval By P.Raval

SSC GD કોન્સ્ટેબલ ભરતી 2024: આજથી અરજી કરો, લાયકાત પસંદગી, PET-PST સહિત 10 વિશેષ બાબતો વાંચો.

SSC GD કોન્સ્ટેબલ ભરતી 2024: SSC GD કોન્સ્ટેબલ ભરતી 2024 માટેની અરજીઓ

P.Raval By P.Raval

CPR તાલીમ શું છે અને કેમ લેવી જોઈએ,જાણો સંપૂર્ણ માહિતી.

CPR તાલીમ શું છે અને કેમ લેવી જોઈએ : સીપીઆર (CPR) એટલે

P.Raval By P.Raval

રાહુલ ગાંધીને ઈલેક્શન કમિશન ઓફ ઈન્ડિયાએ આપી નોટિસ,જાણો સંપૂર્ણ માહિતી

રાહુલ ગાંધીને ઈલેક્શન કમિશન ઓફ ઈન્ડિયાએ આપી નોટિસ. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી પર

P.Raval By P.Raval

વડોદરા મહાનગરપાલિકા ગુજરાત ભરતી 2023

વડોદરા મહાનગરપાલિકા ગુજરાત ભરતી 2023: વડોદરા મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન ગુજરાત દ્વારા vmc.gov.in પર

P.Raval By P.Raval