શિક્ષણ સમાચાર

All Education related news

Latest શિક્ષણ સમાચાર News

રાષ્ટ્રીય શૈક્ષિક મહાસંધ ગુજરાત પડતર પ્રશ્નોના ઉકેલ અંગે ફોલોઅપ લેવામાં આવ્યું.

રાષ્ટ્રીય શૈક્ષિક મહાસંધ ગુજરાત પડતર પ્રશ્નોના ઉકેલ અંગે ફોલોઅપ લેવામાં આવ્યું.આજરોજ સ્વર્ણિમ…

P.Raval By P.Raval

NPS કર્મચારીઓને 300 રજાના રોકડ રૂપાંતરનો લાભ આપવા બાબત

નવ વર્ધિત પેન્શન યોજના  હેઠળના ફિક્સ પગારની સેવામાં જોડાઈને નિવૃત્ત થતા તમામ…

P.Raval By P.Raval

HSC સામાન્ય પ્રવાહ માર્ચ- 2024 ની Exam ના ઓનલાઇન ફોર્મ આ તારીખ સુધી ભરાશે.

HSC ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ GSEB EXAM,  ગાંધીનગર ખાતે…

P.Raval By P.Raval

શૈક્ષિણક વર્ષ 2023-24 માટે Online Annual Inspection Report આ તારીખ સુધી ભરી શકાશે.

Online Annual Inspection Report :ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ, GSEB…

P.Raval By P.Raval

Gujcet exam 2024 date change ગુજકેટ પરીક્ષા તારીખમાં થયો આ ફેરફાર

Gujcet exam 2024:ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ, GSEB ગાંધીનગરની અખબારી…

P.Raval By P.Raval

નિવૃત્ત કર્મચરીઓને કાલ્પનિક Increment બાબત High Court નો મહત્વનો ચુકાદો

High Court Increment decision:નાણા વિભાગના ઠરાવથી તારીખ 30 જૂનના રોજ નિવૃત્ત થયેલ…

P.Raval By P.Raval

આ કારણથી હવેથી ધોરણ 12 પાસ ઉમેદવાર નહિ આપી શકે તલાટીની પરીક્ષા

ગુજરાતમાં તલાટી બનવા માટે હવે ગ્રેજ્યુએશન ફરજિયાત કરવામાં આવેલ છે.તલાટી માટે 12…

P.Raval By P.Raval

BRC,URC અને CRC કો-ઓર્ડિનેટર માટેની ઓનલાઈન અરજી કરવાની તારીખ ક્યાં સુધી લંબાવાઈ ?જાણો સંપૂર્ણ માહિતી

BRC,URC અને CRC કો-ઓર્ડિનેટરની પ્રતિનિયુકિતથી પસંદગી માટેની ઓનલાઈન અરજી કરવાની તારીખ લંબાવવા…

P.Raval By P.Raval

GSEB ધોરણ ૧૦ ના પરીક્ષા ફોર્મ ભરવાની તારીખ ક્યાં સુધી લંબાવાઈ? જાણો

GSEB ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચત્તર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડની તમામ માધ્યમિક શાળાઓના સંચાલકશ્રીઓ,…

P.Raval By P.Raval

ગુજરાત રાજ્ય પરિક્ષા બોર્ડે દ્વારા ખેલ અભિરૂચિ કસોટીનું પરિણામ જાહેર કર્યું

ખેલ અભિરૂચિ કસોટીની પરીક્ષાનું પરિણામ જાહેર થયેલ છે, 29 નવેમ્બર 2023ના રોજ…

P.Raval By P.Raval