સેલરી કેલ્ક્યુલેટર

Latest સેલરી કેલ્ક્યુલેટર News

ફિક્સ પગાર મેળવતા રાજ્યના તમામ કર્મચારીઓના પ્રવર્તમાન વેતનમાં 30% જેટલો વધારો

ફિક્સ પગાર મેળવતા રાજ્યના તમામ કર્મચારીઓના પ્રવર્તમાન વેતનમાં 30% જેટલો વધારો.તા.1લી ઓક્ટોબર…

P.Raval By P.Raval

ડીએમાં આજે 4 ટકાનો વધારો,46% મોંઘવારી મુજબ આપના પગારની ઓટોમેટિક ઓનલાઇન ગણતરી કરો

કેન્દ્ર સરકારે આજે મોંઘવારી ભથ્થું વધારવાની જાહેરાત કરી છે. કેન્દ્રની મોદી સરકારે…

P.Raval By P.Raval