ગુજરાત રાજ્ય શૈક્ષણિક સંકલન સમિતિ દ્વારા આજે સાબરકાંઠામાં વિશાળ મૌન રેલીનું આયોજન

P.Raval
By P.Raval
ગુજરાત રાજ્ય શૈક્ષણિક સંકલન સમિતિ દ્વારા આજે સાબરકાંઠામાં વિશાળ મૌન રેલીનું આયોજન

ગુજરાત રાજ્ય શૈક્ષણિક સંકલન સમિતિના આદેશ મુજબ આજે તારીખ 23/9/2023 ના રોજ સમગ્ર રાજ્યમાં તમામ જિલ્લા મથકોએ માધ્યમિક ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષક મિત્રો વહીવટી મિત્રો આચાર્ય મિત્રો અને સંચાલકશ્રીઓ દ્વારા મૌન રેલીના કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવેલ.

09/24/2023, 1:15:04 PM

આ પણ વાંચો : શિક્ષક કર્મચારી આચાર્ય તરીકે નિમણૂંક પામે ત્યારે પગારમાં શું લાભ મળવાપાત્ર થાય

ગુજરાત રાજ્ય શૈક્ષણિક સંકલન સમિતિ દ્વારા આજે સાબરકાંઠામાં વિશાળ મૌન રેલીનું આયોજન

    ગુજરાત રાજ્ય શૈક્ષણિક સંકલન સમિતિ દ્વારા આજે સાબરકાંઠામાં વિશાળ મૌન રેલીનું આયોજન

ગુજરાત રાજ્ય શૈક્ષણિક સંકલન સમિતિ દ્વારા આજે સાબરકાંઠામાં વિશાળ મૌન રેલીનું આયોજન

જેના ભાગરૂપે આજે સાબરકાંઠા જિલ્લાના હિંમતનગર મુકામે ગુજરાત રાજ્ય શૈક્ષણિક સંકલન સમિતિના આદેશ અનુસાર કર્મચારીઓની પડતર માંગણીઓના ભાગરૂપે માધ્યમિક, ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષક મિત્રો, વહીવટી મિત્રો, આચાર્ય મિત્રો અને સંચાલકશ્રીઓ દ્વારા મૌન રેલીના કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવેલ.

આ પણ વાંચો :7th Pay Difference: પાંચમા હપ્તાની ચુકવણી ક્યારે થશે જાણો સંપૂર્ણ માહિતી

- - Join For Latest Update- -

સાબરકાંઠા જિલ્લાના હિંમતનગર મુકામે ગુજરાત રાજ્ય શૈક્ષણિક સંકલન સમિતિ દ્વારા મૌન રેલીના કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવેલ જેમાં વિશાળ જનસંખ્યામાં માધ્યમિક, ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષક મિત્રો, વહીવટી મિત્રો, આચાર્ય મિત્રો અને સંચાલકશ્રીઓ જોડાયેલા હતા. 

ગુજરાત રાજ્ય શૈક્ષણિક સંકલન સમિતિ દ્વારા આજે સાબરકાંઠામાં વિશાળ મૌન રેલીનું આયોજન
ગુજરાત રાજ્ય શૈક્ષણિક સંકલન સમિતિ દ્વારા આજે સાબરકાંઠામાં વિશાળ મૌન રેલીનું આયોજન

આ મૌન રેલીના કાર્યક્રમના આયોજન બાદ ગુજરાત રાજ્યના હોદેદાર શ્રી ભાનુભાઇ પટેલ, સાબરકાંઠા જિલ્લા આચાર્ય સંઘના પ્રમુખ શ્રી કિરણભાઈ પટેલ ,સાબરકાંઠા જિલ્લા વહીવટી સંઘના પ્રમુખ શ્રી પ્રવિણસિંહ રાણા ,સાબરકાંઠા જિલ્લા માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક સંઘના પ્રમુખશ્રીઓ એ ઉદબોધન કરેલ.

By P.Raval
Follow:
I am P.Raval. I am a blogger and content creator at MyGujju. I have experience in various fields which include current happenings in various fields including Government Jobs Updates, Government Schemes, Latest News Updates, Tech Trends, Sports, Gaming, Politics, Government Policies, Finance and etc.
Leave a comment