ગુજરાત સરકાર સામાન્ય વહીવટ વિભાગનો કર્મચારીઓના અહિતમાં મોટો નિર્ણય

P.Raval
By P.Raval
Gujarat Government General Administration Department's big decision in favor of employees

ગુજરાત સરકાર સામાન્ય વહીવટ વિભાગનો કર્મચારીઓના અહિતમાં મોટો નિર્ણય,ગુજરાત સિવિલ સર્વિસીસ રૂલ્સ (પેન્શન), 2002 ના નિયમ 10 (4) સરકારને સરકારી નોકરીમાંથી સરકારી કર્મચારીને અકાળે તેની 50 અથવા 55 વર્ષની વય પ્રાપ્ત કર્યા પછી, જો સરકાર સંતુષ્ટ ના હોય તો તેને સરકારી સેવામાંથી નિવૃત્ત કરવાની સત્તા આપે છે. 

આ પણ વાંચો :ઓનલાઇન ઓટોમેટિક પગાર ગણતરી કેલ્ક્યુલેટર ૨૦૨૩

 ઉપરોક્ત નિયમ દ્વારા આપવામાં આવેલી સત્તાનો ઉપયોગ કરવાના હેતુથી વિવિધ સૂચનાઓ જારી કરવામાં આવી છે. સરકારના ઠરાવ, સામાન્ય વહીવટ વિભાગ, તા. 28મી જુલાઈ, 1987 અને ઉપરોક્ત સૂચનાઓમાં સમાવિષ્ટ મુખ્ય સૂચનાઓ ત્યારબાદ ઉપરોક્ત ઉલ્લેખિત વિવિધ સરકારી ઠરાવ/સરકારી પરિપત્રો દ્વારા પૂરક/સંશોધિત કરવામાં આવ્યા છે વધુમાં, ભારત સરકાર દ્વારા DOPT OM નંબર 25013/03/2019- એસ્ટિટ A-IV તારીખ 28/08/2020 દ્વારા માર્ગદર્શિકાઓની સમીક્ષા, એકીકૃત અને પુનરાવર્તિત કરવામાં આવી છે. 

Gujarat Government General Administration Department's big decision in favor of employees
Gujarat Government General Administration Department’s big decision in favor of employees

આ પણ વાંચો :7th pay commission da hike: સવાર પડતાં જ કેન્દ્રીય કર્મચારીઓની ખુશીની કોઈ સીમા નથી, જાણો કેટલો થશે DAમાં વધારો.

અકાળ નિવૃત્તિના વિષય પર જારી કરવામાં આવેલ છે જેનો સંદર્ભ પણ આપવામાં આવ્યો છે, વધુમાં, તે સ્પષ્ટ કરવામાં આવે છે કે આ સૂચનાઓ હેઠળ સરકારી કર્મચારીઓની અકાળ નિવૃત્તિ દંડ નથી 2 વિવિધ આદેશોના બદલામાં એકીકૃત સરકારી ઠરાવ જારી કરવાનો પ્રશ્ન કેટલાક સમયથી સરકારની સક્રિય વિચારણા હેઠળ હતો તે મુજબ, સરકારને નિર્દેશ આપવામાં આનંદ થાય છે કે સરકારી કર્મચારીઓની વય પૂર્ણ થવા પર તેમની અકાળ નિવૃત્તિના કેસોની વિચારણા કરતી વખતે 50 અથવા 55 કેસ હોઈ શકે છે 

- - Join For Latest Update- -

હવેથી અનુસરવું જોઈએ 3 સામાન્ય વહીવટ વિભાગ દ્વારા વતી જારી કરાયેલ તમામ અગાઉની સૂચનાઓ આથી રદ કરવામાં આવે છે.

By P.Raval
Follow:
I am P.Raval. I am a blogger and content creator at MyGujju. I have experience in various fields which include current happenings in various fields including Government Jobs Updates, Government Schemes, Latest News Updates, Tech Trends, Sports, Gaming, Politics, Government Policies, Finance and etc.
Leave a comment