ફ્લેટનો 99 વર્ષનો નિયમ શું છે ? જાણો પૂરી હકીકત

P.Raval
By P.Raval
what-is-the-99-year-flat-rule

ફ્લેટનો 99 વર્ષનો નિયમ શું છે ?: મિલકત બે રીતે ખરીદવામાં આવે છે – લીઝહોલ્ડ અને ફ્રીહોલ્ડ. આમાં, ફ્રીહોલ્ડ પ્રોપર્ટી પર ફક્ત માલિકનો અધિકાર છે. મિલકત તેને અથવા તેના વંશજોને ટ્રાન્સફર થતી રહે છે. પૂરી પાડવામાં આવેલ છે કે તે વચ્ચે અન્ય કોઈને વેચવામાં ન આવે, પરંતુ લીઝહોલ્ડ મિલકત વિશે તે જ કહી શકાય નહીં.

what-is-the-99-year-flat-rule
what-is-the-99-year-flat-rule

આ પણ વાંચો : 1 ઓક્ટોબરથી નિયમો બદલાશે : તમામ સરકારી કામ માત્ર જન્મ પ્રમાણપત્રથી થશે.

છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં દેશમાં ફ્લેટ કલ્ચર ઘણું વધી ગયું છે, હજુ પણ મોટાભાગના લોકો ઘર ખરીદવાનું પસંદ કરે છે, પરંતુ જમીનના મોંઘા ભાવને કારણે ઘર બનાવવું થોડું મુશ્કેલ છે, તેથી બજેટની મર્યાદાઓને કારણે , લોકો ફ્લેટ ખરીદે છે. પરંતુ, શું તમે જાણો છો કે ઘણા ફ્લેટ લીઝ હોલ્ડ પ્રોપર્ટી છે, એટલે કે આ પ્રોપર્ટી 99 વર્ષ પછી તમારી પાસેથી પાછી લેવામાં આવશે. આ જ કારણ છે કે તમે ઘણીવાર ઘરના વડીલોને કહેતા સાંભળ્યા હશે કે ફ્લેટ ખરીદવા કરતાં પોતાનું ઘર ખરીદવું વધુ સારું છે.

તમે જે ફ્લેટમાં રહો છો તે આ બેમાંથી કયો ફ્લેટ છે તે જો તમે શોધી શકો તો તમને ખબર પડશે કે આવનારી પેઢીઓ માટે એ ફ્લેટ તમારો રહેશે કે 99 વર્ષ પછી તમારા હાથમાંથી જતો રહેશે. અમે તમને લીઝહોલ્ડ અને ફ્રીહોલ્ડ પ્રોપર્ટી શું છે તે વિશે થોડી વિગતવાર જણાવવાનો પ્રયત્ન કરીશું.

ફ્લેટનો 99 વર્ષનો નિયમ શું છે ? : ફ્રીહોલ્ડ પ્રોપર્ટી શું છે?

કોઈપણ રિયલ એસ્ટેટ મિલકત કે જે તેના માલિક સિવાય કોઈની માલિકીની નથી. આવી મિલકતને ફ્રી હોલ્ડ પ્રોપર્ટી કહેવાય છે. જ્યાં સુધી આ મિલકત વેચવામાં ન આવે ત્યાં સુધી, મિલકતની માલિકી ધરાવનાર વ્યક્તિના વંશજો અથવા આશ્રિતો સિવાય અન્ય કોઈ તેના પર હકનો દાવો કરી શકશે નહીં. સમાન મિલકત આગળ વડીલોપાર્જિત મિલકત બની જાય છે. ફ્રીહોલ્ડ પ્રોપર્ટી સામાન્ય રીતે મોંઘી હોય છે કારણ કે એકવાર તમે તેને ખરીદો તે તમારી બની જાય છે. આ તે છે જ્યાં લીઝહોલ્ડ મિલકત પાછળ છોડી દેવામાં આવે છે.

- - Join For Latest Update- -

ફ્લેટનો 99 વર્ષનો નિયમ શું છે ?: લીઝહોલ્ડ પ્રોપર્ટી શું છે?

લીઝહોલ્ડ પ્રોપર્ટી માત્ર નિશ્ચિત સમયગાળા માટે તમારી છે. સામાન્ય રીતે લીઝ 30 અથવા 99 વર્ષ માટે હોય છે. તે પછી મિલકત તેના મૂળ માલિક પાસે પાછી જાય છે. સમયગાળો પૂરો થયા બાદ તેની લીઝ ફરીથી વધારી શકાય છે. આ સિવાય તેને ફ્રીહોલ્ડ પ્રોપર્ટીમાં પણ કન્વર્ટ કરી શકાય છે પરંતુ તેના માટે ફરીથી ડ્યુટી અને અન્ય ચાર્જ ચૂકવવા પડશે. લીઝ હોલ્ડ પ્રોપર્ટીનું મૂલ્ય લીઝ સમાપ્ત થયા પછી ઘટે છે. કારણ કે ખરીદનારને તેની હંમેશ માટે માલિકીનો અધિકાર મળતો નથી, તે ફ્રી હોલ્ડ પ્રોપર્ટી કરતાં પણ સસ્તી છે.

વડીલો ફ્લેટને બદલે સ્વતંત્ર મકાન ખરીદવાની સલાહ કેમ આપે છે? તેની પાછળનું કારણ આ લીઝહોલ્ડ પ્રોપર્ટી છે. વાસ્તવમાં, મોટાભાગના બિલ્ડરો કિંમત ઓછી રાખવા માટે 99 વર્ષના લીઝ પર જમીન લે છે. તે પછી જમીન તેના મૂળ માલિકને પાછી જાય છે. હવે આવી સ્થિતિમાં તે ફ્લેટમાં રહેતા લોકો માટે મુશ્કેલી ઊભી થઈ શકે છે. જો જમીન માલિક ઈચ્છે તો ઈમારતને તોડી શકે છે.

By P.Raval
Follow:
I am P.Raval. I am a blogger and content creator at MyGujju. I have experience in various fields which include current happenings in various fields including Government Jobs Updates, Government Schemes, Latest News Updates, Tech Trends, Sports, Gaming, Politics, Government Policies, Finance and etc.
Leave a comment