ટૅગ Pradhan Mantri Jan-Dhan Yojana

Pradhan Mantri Jan-Dhan Yojana scheme(PMJDY) : સરકાર આ યોજના દ્વારા લોકોને બમ્પર લાભ આપી રહી છે, લાભો માટે ખાતું ખોલો.

PMJDY: કેન્દ્ર સરકારે લોકોને લાભ આપવા અને લોકોને આર્થિક રીતે મજબૂત કરવા

P.Raval By P.Raval