ટૅગ IND vs AUS final : પેલેસ્ટાઇન સમર્થક સુરક્ષા તોડી કોહલી પાસે પહોંચી ગયો

IND vs AUS final : પેલેસ્ટાઇન સમર્થક સુરક્ષા તોડી કોહલી પાસે પહોંચી ગયો

આજે અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં 1 લાખથી વધુ દર્શકો વચ્ચે ભારત અને

P.Raval By P.Raval