ટૅગ દિવાળી પર ફટાકડા ફોડવા માટે બે જ કલાકનો સમય મળશે

દિવાળી પર ફટાકડા ફોડવા માટે બે જ કલાકનો સમય મળશે, જાણી લો પોલીસના કડક નિયમો

Rajkot : દિવાળી પર ફટાકડા ફોડવા માટે બે જ કલાકનો સમય મળશે,

P.Raval By P.Raval