સેલરી કેલ્ક્યુલેટર

Latest સેલરી કેલ્ક્યુલેટર News

7મું પગાર પંચ DAને લઈને મોટું અપડેટ, કેન્દ્રીય કર્મચારીઓને આવતા વર્ષે ફરી સારા સમાચાર મળી શકે છે.

જાન્યુઆરી 2024માં 7મું પગાર પંચ ડીએમાં વધારો: 7મું પગાર પંચ DAને લઈને

P.Raval By P.Raval

ફિક્સ પગાર મેળવતા રાજ્યના તમામ કર્મચારીઓના પ્રવર્તમાન વેતનમાં 30% જેટલો વધારો

ફિક્સ પગાર મેળવતા રાજ્યના તમામ કર્મચારીઓના પ્રવર્તમાન વેતનમાં 30% જેટલો વધારો.તા.1લી ઓક્ટોબર

P.Raval By P.Raval

ડીએમાં આજે 4 ટકાનો વધારો,46% મોંઘવારી મુજબ આપના પગારની ઓટોમેટિક ઓનલાઇન ગણતરી કરો

કેન્દ્ર સરકારે આજે મોંઘવારી ભથ્થું વધારવાની જાહેરાત કરી છે. કેન્દ્રની મોદી સરકારે

P.Raval By P.Raval