આપના પગારની ઓનલાઇન ગણતરી કરો,માત્ર બેઝિક એન્ટર કરીને

મિત્રો શું આપ આપના પગારની ઓનલાઇન ઓટોમેટિક ગણતરી કરવા ઈચ્છો છો ,તો આપના માટે માયગૂજ્જુ દ્વારા એક પગાર ગણતરી નું કેલ્ક્યુલેટર બનાવેલ જેમાં આપ આપનો માત્ર બેઝિક પગાર એન્ટર કરીને આપના ટોટલ પગાર ની ઓટોમેટિક ગણતરી કરી શકો છો,તો ચલો કેલ્ક્યુલેટર વિશે વિસ્તારથી જાણીએ અને પગારની ગણતરી ઓટોમેટિક કરીએ.

અહી નીચે એક કેલ્ક્યુલેટર આપવામાં આવેલ છે જેમાં પહેલું કોલમ ' બેઝીક એન્ટર કરો ' નું છે જેમાં આપ આપનો બેઝિક પગાર એન્ટર કરીને નીચે આપેલ કેલ્ક્યુલેટ બટન પર ક્લિક કરશો તો નીચે આપને મળવાપાત્ર મોંઘવારી ભથ્થું,મેડિકલ ભથ્થું, ઘરભાડા ભથ્થું અને કુલ પગારની ગણતરી ઓટોમેટિક થઈ જશે.

 
Salary

બેઝિક એન્ટર કરો :

42%-મોંઘવારી :

8 %- ઘરભાડું :

મેડીકલ :

કુલ-પગાર :
WhatsApp Group Join Now

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો

0 ટિપ્પણીઓ